Udeskole på Tagensbo Skole

Tagensbo Skole er udeskole. Det betyder alle børn bliver undervist en dag om ugen ude i byrummet.

0.kl til 3.kl med temaet "Skolen i Skoven"

4.kl til 6.kl med temaet "Kultur, mad og bevægelse"

7.kl til 8.kl med temaet "samfund og ungdomsuddannelser"

Mere...

 

 

Brandmandskadetter

Seks unge mennesker (Adam, Israa, Aya, Benjamin, Mustafa, Maryam)  fra 7. årgang har de seneste 14. dage uddannet sig til brandmandskadetter på Brandstationen i NV. De afsluttede i dag deres uddannelse med en brandøvelse på stationen. Eleverne har udviklet deres kompetencer indenfor for teamsamarbejde og første hjælp samt viden omkring ild og brandslukning. Alt sammen er foregået i et arbejdsmiljø, hvor man er afhængige af hinanden og hvor A altid skal føre til B.

 

De uddannede brandmandskadetterne skal nu på fire ’rigtige’ vagter, hvor de skal med på de udrykningen der må komme.

Lejrskoler i skoleåret 2017/18

2.kl skal til Hillerød i uge 20

3.kl skal til Kalundborg i uge 39

4.kl skal til Stege på Møn i uge 36

5.kl skal til Kerteminde på Fyn i uge 38

6.kl skal til Bornholm i uge 39

7.kl skal til Blokhus i Nordjylland i uge 39

8.kl skal til Horsens i Østjylland i uge 39

9.kl skal til Sønderborg i Sønderjylland i uge 39