Street Ol

Der bliver hygget og kæmpet til Street Ol

Street Ol

Der bliver bliver hygget, leget og kæmpet til Steet Ol

Street Ol

Der bliver spillet basketball til Street Ol

Street Ol

Vi skal modtage priser fra vores deltagelse i Street Ol

Udeskole på Tagensbo Skole

Tagensbo Skole er udeskole. Det betyder alle børn bliver undervist en dag om ugen ude i byrummet.

0.kl til 3.kl med temaet "Skolen i Skoven"

4.kl til 6.kl med temaet "Kultur, mad og bevægelse"

7.kl til 8.kl med temaet "samfund og ungdomsuddannelser"

Mere...

Tagensbo Skole er en af de 15 skoler ministeriet har udpeget som demonstrationsskole for udeskoler. læs mere på :  http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2014/Aug/140821-De-15-foerste-demonstrationsskoler-for-udeskole-er-i-gang

 

Lejrskoler i skoleåret 2016/17

2.kl skal til Hillerød i uge 19

3.kl skal til Køge i uge 20

4.kl skal til Maribo på Lolland i uge 36

5.kl skal til Kerteminde på Fyn i uge 40

6.kl skal til Bornholm i uge 36

7.kl skal til Blokhus i Nordjylland i uge 39

8.kl skal til Horsens i Østjylland i uge 43

9.kl skal til Sønderborg i Sønderjylland i uge 36