Tekst

Skoleindskrivning til skoleåret 2015/2016

 

Skal dit barn i skole næste år, kan du skrive dit barn op digitalt http://www.kk.dk/da/borger/pasning-og-skole/skole/byens-skoler

Det kan du gøre i perioden 27. oktober kl. 09.00 til 23. november 2014 kl. 24.00.

Udeskole på Tagensbo Skole

Tagensbo Skole er udeskole. Det betyder alle børn bliver undervist en dag om ugen ude i byrummet.

0.kl til 3.kl med temaet "Skolen i Skoven"

4.kl til 6.kl med temaet "Kultur, mad og bevægelse"

7.kl til 8.kl med temaet "samfund og ungdomsuddannelser"

Mere...

Tagensbo Skole er en af de 15 skoler ministeriet har udpeget som demonstrationsskole for udeskoler. læs mere på :  http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2014/Aug/140821-De-15-foerste-demonstrationsskoler-for-udeskole-er-i-gang

 

Lejrskoler i skoleåret 2014-15

Som en del af skoles udeskoleprofil er alle klasser fra 2.kl på lejrskole hvert år.

  • 2.kl: Nordsjælland /Frederiksværk i uge 23
  • 3.kl: Møn/ Stege i uge 19
  • 4.kl: Lolland/ Maribo i uge 37
  • 5.kl: Fyn/ Kerteminde i uge 35
  • 6.kl: Bornholm/ Dueodde i uge 40
  • 7.kl: Nordjylland/ Vendsyssel i uge 38
  • 8.kl: Vestjylland/ Lemvig i uge 37
  • 9.kl: Sønderjylland/ Ribe i uge 36

 

5.klasserne er på lejrskole i Kerteminde på Fyn