Udeskole på Tagensbo Skole

Tagensbo Skole er udeskole. Det betyder alle børn bliver undervist en dag om ugen ude i byrummet.

0.kl til 3.kl med temaet "Skolen i Skoven"

4.kl til 6.kl med temaet "Kultur, mad og bevægelse"

7.kl til 8.kl med temaet "samfund og ungdomsuddannelser"

Mere...

Tagensbo Skole er en af de 15 skoler ministeriet har udpeget som demonstrationsskole for udeskoler. læs mere på :  http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2014/Aug/140821-De-15-foerste-demonstrationsskoler-for-udeskole-er-i-gang

 

Lejrskoler i skoleåret 2015/16

2.kl skal til Hillerød i uge 20

3.kl skal til Møn i uge 23

4.kl skal til Falster i uge 40

5.kl skal til Fyn i uge 36

6.kl skal til Bornholm i uge 37

7.kl skal til Blokhus i Nordjylland i uge 38

8.kl skal til Horsens i Østjylland

9.kl skal til Nordals i Sønderjylland