2.v har fægtning på skemaet

Pigerne i 2.kl bliver undervist af en fægteklub. Udover at lærer at fægte, lærer de koncentration, koordination og hurtighed

Børnehaveklasserne har været på Dansekapellet og danset alfabetet

                   

CPH Youth FC træner fast på tagensbo Skole.

For 0.kl og 1.kl er det:

Torsdag kl. 16.30 til 18.00 og Søndag kl. 10.00 til 11.30

For 2.kl og 3.kl er det:

Torsdag kl. 16.30 til 18.00 og søndag kl. 11.30 til 13.00

For 4.kl og 5.kl er det:

Tirsdag kl. 16.30 til 18.00

Se klubbens hjemmeside: http://www.cyfc.dk/f%C3%A6llesskabet/samarbejdsskoler/tagensbo-skole/

Udeskole på Tagensbo Skole

Tagensbo Skole er udeskole. Det betyder alle børn bliver undervist en dag om ugen ude i byrummet.

0.kl til 3.kl med temaet "Skolen i Skoven"

4.kl til 6.kl med temaet "Kultur, mad og bevægelse"

7.kl til 8.kl med temaet "samfund og ungdomsuddannelser"

Mere...

Tagensbo Skole er en af de 15 skoler ministeriet har udpeget som demonstrationsskole for udeskoler. læs mere på :  http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2014/Aug/140821-De-15-foerste-demonstrationsskoler-for-udeskole-er-i-gang