Kære elever, forældre, søskende og bedsteforældre 
 
Tirsdag den 2. december kl. 17.00 synger vi julen ind på Tagensbo Skole. Vi vil gerne invitere Jer til dette arrangement.


Skolens kor synger tre udvalgte sange, Charlotte Van Führen, gæste-solist, kommer og synger to solosange. Endvidere medvirker en kvartet og Tatjana på klaver. Vi synger sammen seks sange bl.a: ”Et barn er født i Bethlehem”, ”Juletræet med sin pynt”, ”Dejlig er den himmelblå”, ”Glade jul”, ”Det kimer nu til julefest” og ”Vær velkommen, Herrens år”
 
I skal tilmelde Jer på mail@tgb.kk.dk.
 
Arrangementet tager ca. en time. I skal være opmærksomme på at der ikke bliver serveret noget.
 
Julevenlig hilsen
 Jeanne Jacobsen      Tatjana Vadmand
Skoleleder               Musiklærer
     
                   

Udeskole på Tagensbo Skole

Tagensbo Skole er udeskole. Det betyder alle børn bliver undervist en dag om ugen ude i byrummet.

0.kl til 3.kl med temaet "Skolen i Skoven"

4.kl til 6.kl med temaet "Kultur, mad og bevægelse"

7.kl til 8.kl med temaet "samfund og ungdomsuddannelser"

Mere...

Tagensbo Skole er en af de 15 skoler ministeriet har udpeget som demonstrationsskole for udeskoler. læs mere på :  http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2014/Aug/140821-De-15-foerste-demonstrationsskoler-for-udeskole-er-i-gang

 

Lejrskoler i skoleåret 2014-15

Som en del af skoles udeskoleprofil er alle klasser fra 2.kl på lejrskole hvert år.

  • 2.kl: Nordsjælland /Frederiksværk i uge 23
  • 3.kl: Møn/ Stege i uge 19
  • 4.kl: Lolland/ Maribo i uge 37
  • 5.kl: Fyn/ Kerteminde i uge 35
  • 6.kl: Bornholm/ Dueodde i uge 40
  • 7.kl: Nordjylland/ Vendsyssel i uge 38
  • 8.kl: Vestjylland/ Lemvig i uge 37
  • 9.kl: Sønderjylland/ Ribe i uge 36

 

5.klasserne er på lejrskole i Kerteminde på Fyn